Mirada interior

          Al començament de les classes dediquem uns minuts a canviar la nostra mirada. A deixar de mirar cap al exterior i canviar el focus, mirant endins.

I que enten per mirar endins?
Giro la mirada endins, deixo de anar a buscar estímuls externs al meu cos i em posso receptiu a les sensacions, a les percepcions internes. Deixo de buscar amb la ment i dono la oportunitat a que sigui el propi cos qui s’expressi.

Portar la mirada endins, es cultivar la percepció. Es estar obert a la realitat, i no a la illusió d’una realitat, d’uns pensaments.
Moltes vagades parlem de que una mateixa postura, pot ser el resultat de fer un teatre, una pose, un fer veure; o be potser el resultat d’un treball interior de sinceritat d’encararse amb lo que realment hi ha. Un esforç de manteniment i de evolució de les accions. Un autentic esforç… de voluntat.